ศรีสะเกษ-คืบหน้า..นศ.พยาบาลร่ำไห้ กยศ.ไม่อนุมัติให้กู้เงิน ผวจ.เร่งรัดประสานงานกับ กยศ.ให้เร่งช่วยเหลือ

ศรีสะเกษ-คืบหน้า..นศ.พยาบาลร่ำไห้ กยศ.ไม่อนุมัติให้กู้เงิน ผวจ.เร่งรัดประสานงานกับ กยศ.ให้เร่งช่วยเหลือ

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีที่ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษจำนวน 20 คนนำโดย น.ส.ปัทมวรรณ พันธ์อุ่น อายุ 19 ปี น.ส.สุดารัตน์ ทัพธานี อายุ 19 ปี น.ส.สุนิตา ตอรอโป นักศึกษาคณะพยาบาลจาก จ.ปัตตานี น.ส.นูรียา มามะกูตง จาก จ.นราธิวาส น.ส.นูรยันนะฮ์ ยูโซ๊ะ จาก จ.นราธิวาส และนายอาหามะ ซาร์ จาก จ.ยะลาเบตง ซึ่งทุกคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ได้เข้ามายื่นหนังสือร้องทุกข์กับ นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 42 คน ที่ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไปนานหลายเดือนแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่อย่างใด ทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาก เพราะว่า ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพและค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง นศ.พยาบาลได้ร่ำไห้ เนื่องจากว่า อาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะว่า ไม่มีเงินค่าเล่าเรียน ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
          ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ บรรดานักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ได้พากันเดินเร่ายไรเงินกันจากเพื่อนนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ จากนั้น คณะตัวแทนนักศึกษาได้มารวมตัวกันเพื่อนัดหมายที่จะเดินทางเข้าไป ไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจาก นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.กระทรวงการคลัง เนื่องจากว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1 จำนวน 42 คน ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุน กยศ. ไปตั้งแต่เดือน เมษายน 2566 เป็นเวลานานกว่า 8 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินได้จากกองทุน กยศ.แต่อย่างใด ขณะเดียวกันได้มีผู้บริหารระดับสูงของกองทุน กยศ.คนหนึ่งโทรศัพท์มาข่มขู่กับแกนนำของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ไม่ได้รับการอนุมัติอนุมัติให้กู้ยืมเงินได้ว่า ถึงแม้จะพากันนั่งรถไฟเข้ามายื่นหนังสือที่กรุงเทพ ก็จะไม่อนุมัติ เนื่องจากว่าเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วนถูกต้องและมีที่จะต้องดำเนินการแก้ไขในหลายส่วนด้วยกัน ไม่ให้นักศึกษาพยาบาลเข้ามายื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังอย่างเด็ดขาด ต่อมา นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษและคณะ ได้เดินทางมาพบกับคณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจกับนักศึกษาพยาบาลทุกคนเนื่องจากเห็นว่านักศึกษาพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลนและจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมดูแลรักษาคนไข้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อไป
          น.ส.ปัทมวรรณ พันธ์อุ่น อายุ 19 ปี ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่พวกตนยื่นกู้เงินนั้นก็เป็นการยื่นกู้ตามสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ เพื่อต้องการนำเอาเงินกู้มาใช้จ่ายในการดำรงชีพและเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนพยาบาลศาสตร์ หากทางกองทุน กยศ. ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานของพวกตนคนใดไม่ถูกต้องก็ควรที่จะต้องรีบดำเนินการแจ้งให้พวกตนได้ทำการแก้ไขเอกสารหลักฐานเพื่อให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ใช่นำเอาเรื่องของพวกตนไปเก็บไว้นานกว่า 8 เดือนโดยที่ไม่มีการแจ้งให้แก้ไขแต่อย่างใด ทำให้พวกตนได้รับความเดือดร้อนมากแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาให้ตนและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนสามารถเข้าห้องสอบและเรียนได้ตามปกติ พวกตนจึงต้องการให้ทาง กยศ. ให้ความเป็นธรรมกับพวกตนและควรที่จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับพวกตนโดยด่วนด้วย โดยควรที่จะแยกแยะออกไปว่าหากใครมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องก็สมควรที่จะได้รับการอนุมัติให้กู้เงินได้ ไม่ใช่เหมารวมไปทั้งหมด และทำให้พวกตนคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 42 คนไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินได้ ซึ่งการที่ทางกองทุน กยศ. ทำเช่นนี้ จะทำให้พวกตนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนอาจจะไม่ได้เรียนต่อและเสียโอกาสที่จะเรียนรู้วิชาพยาบาลให้สำเร็จเพื่อออกไปทำงานรับใช้สังคมเพื่อดูแลรักษาคนป่วยไข้ซึ่งเป็นวิชาชีพของทางพยาบาล พวกตนได้หมายกันแล้วจะส่งตัวแทนจำนวนหนึ่งขึ้นรถไฟเพื่อเข้ามายื่นหนังสือร้องทุกข์กับท่าน รมว.กระทรวงการคลังที่กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯในวันพรุ่งนี้( 29 พ.ย.66) เวลา 09.00 น.
          นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเห็นว่านักศึกษาพยาบาลทุกคนมีความตั้งใจที่จะเล่าเรียนหนังสือหาความรู้วิชาพยาบาลอย่างเต็มที่ ดังนั้นตนเห็นว่าหากไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินกองทุน กยศ. ก็จะอาจจะทำให้นักศึกษาทุกคนขาดโอกาสในการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล ตนจึงขอฝากไปถึงผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหากไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายและผู้กู้รายใดมีเอกสารหลักฐานถูกต้องก็ควรที่จะเร่งรัดในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้โดยด่วนที่สุด และหากว่านักศึกษารายใดที่ยื่นกู้แล้วเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องก็ควรที่จะรีบแจ้งให้นักศึกษาที่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องเพื่อจะได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้นักศึกษาพยาบาลนำเอาเงินไปใช้ในการดำรงชีพ และเป็นค่าเล่าเรียนโดยด่วนต่อไป
          ทางด้านนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า กรณีเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษนั้น ตนได้รับทราบเรื่องแล้วและตนได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษเร่งรัดในการดำเนินการประสานงานกับกองทุน กยศ. โดยด่วนที่สุด โดยได้มีการประสานงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ (27 พ.ย.66) ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่อง ส่วนการพิจารณานั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกองทุน กยศ. เมื่อตนได้ทราบเรื่องความเดือดร้อนของลูกหลานนักศึกษาก็ได้เร่งดำเนินการทันที และทราบว่าขณะนี้ทางกองทุน กยศ.ได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้แล้ว โดยทราบว่ามีเอกสารหลักฐานบางส่วนไม่ถูกต้อง ซึ่งทาง กยศ. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ต้องการกู้เงินไปใช้เพื่อการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพโดยด่วนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!