จันทบุรี-กอ.รมน. ทหารกองทัพเรือ จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการ CPR. ให้กับกำลังพล

จันทบุรี-กอ.รมน. ทหารกองทัพเรือ จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการ CPR. ให้กับกำลังพล

ภาพ/ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม

          ที่ค่ายตากสินจันทบุรี พลเรือตรีอุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ จัดกิจกรรมอบรม การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน Emergency First Aid and Basic : CPR โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหมวดพยาบาลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บรรยายให้ความรู้และสาธิตสถานการณ์จำลอง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 นาย และ กำลังพล พัน ร.2 ค่ายตากสิน จำนวน 20 นาย เพื่อเกิดทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การทำCPR.ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล และสามารถช่วยเหลือประชาชนขณะเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ตามนโยบายผู้บัญชาทหารเรือ พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม เพื่อให้กำลังพลในกองทัพเรือมีความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!