เพชรบูรณ์-ชาวอำเภอชนแดนจัดพิธีสมโภชน์ สมณศักดิ์ พระครู

เพชรบูรณ์-ชาวอำเภอชนแดนจัดพิธีสมโภชน์ สมณศักดิ์ พระครู

ภาพ/ข่าว:อุดมศักดิ์ เหล็กคำ / สายน้ำ เณรทอง / ปิ่นสุดา สมบูรณ์ประเสริฐ

          เมื่อเวลา 10.49 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ วัดใหม่ถ้ำแก้ว หมู่ 7 บ้านถ้ำแก้ว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวอำเภอชนแดน โดยมี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกัน จัดพิธีฉลองสมโภชน์ สมณศักดิ์ พัดยศ พระครูรัตนพัชรสาร(สามารถ จนฺทสาโร) สิงห์รักษ์ เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 ชั้นโท นักธรรมเอก ป.ธ 1-2 ปบ.ส. พธ.บ. พธ.ม.พธ.ด. อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระเถรานุเถระ ประกอบพิธี และแสดงมุทิตาจิตร พร้อม ชาวบ้านถ้ำแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี
          ทั้งนี้ ในโอกาส ที่พระครูรัตนพัชรสาร(สามารถ จนฺทสาโร) สิงห์รักษ์ เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้ว ซึ่งได้รับสมณศักดิ์ พัดยศเป็นพระครูชั้นโท ชาว อำเภอชนแดนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ เช่น นายบุญนาค คุณอุบล กระต่ายทอง ป้าประกอบเผือยิ้ม ป้าปราณีต เผือกยิ้ม คุณจินตนา กระต่ายทอง คุณสุวรรณะ คุณนฤมล กระต่ายทอง เด็กชายณัฐณนวิชญ กะต่ายทอง เด็กหญิงปารียาภรณ์ กระต่ายทอง คุณเกรียงไกร เผือกยิ้ม ป้าจำลอง ปลอดโปร่ง คุณศรีบวล ปลอดโปร่งได้พร้อมใจกัน ถวายมุทิตาสักการะ ถวายเป็นสวัสดิมงคลให้ท่านมีกำลังใจในการประกอบกิจทางพุทธศาสนาและเจริญงอกงามในสมณเพศ ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา และรักษาประเพณีท้องถิ่น เป็นพระนักพัฒนา อมรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนบังเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและกาลครั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนยากจนในท้องท้องชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 34 ทุนๆละ1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาท)และ พร้อมกันนี้ได้ประสานผู้ใจบุญที่มีเมตตา ชาวกรุงเทพมหานครและครอบครัว มอบเงินสนับสนุนความเป็นอยู่และเครื่องอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนชุดกีฬา ชุดพื้นบ้านประเพณีไทยท้องถิ่น ให้แก่ชมรมบ้านดนตรีชนแดน จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท) เช่นเดียวกัน นายกฤตทน เหมศิริเจริญ เจ้าของแบน ขาม ขามมะขามอารมณ์ดี และไร่ไปหล่ม บีเอ็มคอฟฟี่ เมืองเพชรบูรณ์ มอบเงินสมบท จำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้ พระครูรัตนพัชสาร(สามารถ จนฺทสาโร)สิงห์รักษ์.ดร. เป็นประธานอุปถัมภ์เลี้ยงดูเด็กๆชมรมบ้านดนตรีมาหลายปีแล้วส่วนช่วงเวลาเย็นที่วัดใหม่ถ้ำแก้วได้มีวงดนตรีหมอรำชั้นแนวหน้า สาวน้อยเพชรบ้านแพนมาแสดงตลอดทั้งคืน

           ทั้งนี้ พระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวแสดงสัมโมทนียคาถา ว่า การจัดงานฉลองสมโภชในครั้งนี้ ยังถือเป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ควรยกย่องเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ที่พระครูรัตนพัชรสาร(สามารถ จนฺสาโร) สิงห์รักษ์ ดร.เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้ว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยเเพร่หลักธรรมคำสอนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาดูแลเด็กๆเยาวชนสนับสนุน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!