อยุธยา-ปิดการอบรมก่อนสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก

อยุธยา-ปิดการอบรมก่อนสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักศาสนศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล ได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นโท ปีที่ 11 และนักธรรมชั้นเอก ปีที่ 8 ประจำปี 2566 โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีปิดการอบรมก่อนสอบสนามหลวง ของสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระดรูเวฬุวันพัฒนาทร อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์ถวายรายงานโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทปีที่ 11 และนักธรรมชั้นเอก ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมา คณะพระวิทยากรได้ปฏิบัติหน้าที่ การเรียนการสอนอย่างเข้มข้นทั้ง 4 วิชา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ โนวิชาต่างๆที่สำคัญต่อการครองสมณเพศหรือเมื่อลาสิกขาไปแล้ว จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อนำความรู้นี้ไปสอบวัดความรู้ ในการสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!