อยุธยา-อ.นครหลวง ร่วมร้อยเรียงความดี ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีที่6

อยุธยา-อ.นครหลวง ร่วมร้อยเรียงความดี ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีที่6

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ปราสาทนครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนครหลวง ได้เป็นประธาน เปิดกรวย กระทงดอกได้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบปราสาทนครหลวง โดยคุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธุรกิจข้าว โรงงานข้าวนครหลวงนำพนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสา จากข้าวตราฉัตร ปุ๋ยซีพีหมอดิน เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซีพี ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ร่วมกับข้าราชการเทศบาลตำบลนครหลวง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน องกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ หน่วยงานราชการในพื้นที่และเครือข่ายภาคธุรกิจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณปราสาทนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอนครหลวง

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ จิตอาสาทุกคนต่างพร้อมใจกัน ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!