กาญจนบุรี-โรงงาน SCGP วังศาลา อ.ท่าม่วง จัดพิธีมอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท

กาญจนบุรี-โรงงาน SCGP วังศาลา อ.ท่าม่วง จัดพิธีมอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ / ศักดิ์ดา วงษาลาภ

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ.ที่อาคาร Excellence Center โรงงานวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของ SCGP โรงงานวังศาลา ประจำปี 2566 โดยมีนายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหาร SCGP โรงงานวังศาลา กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลานายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนเข้าร่วม
          SCGP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตชุมชนรอบบริเวณโรงงาน จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุก โดยปีนี้เป็นปีที่ 22 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน และเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ในครั้งนี้ SCGP โรงงานวังศาลา ร่วมกับ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง และ อำเภอท่ามะกา มูลค่าทุนละ 2,000 บาท โดยทุนดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน รวม 28 โรงเรียน และ 8 ชุมชน จำนวนทุน การศึกษา รวม 509 ทุน มูลค่าทุนรวม 1,018,000 บาท ทั้งนี้นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเพราะการศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะใช้ผลการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
          รองผู้ว่าได้กล่าวว่าทิ้งท้ายว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ตระหนักถึงความจำเป็นของการศึกษาและจงตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดามารดา ที่อยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป “รองผู้ว่าฯกล่าวในตอนท้าย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!