กาญจนบุรี-พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566

กาญจนบุรี-พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ. ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 โดยมี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีฯ
          จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้ “โครงการเมืองกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”เพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และปี 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 กองทุน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
          สำหรับ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท หรือที่เรียกว่าเงินขวัญถุง ให้เป็นเงินตั้งต้นแห่งความดีงาม เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนนำไปต่อยอดกระบวนการต่อสู่กับปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาปัญหา ร่วมแก้ไขผ่านกระบวนการประชาคม มีการพื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรกในปี 2547 และดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
          โดยการจัดงานในครั้งนี้มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 จำนวน 15 หมู่บ้าน โดยจำแนกเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตชนบท จำนวน 13 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมือง จำนวน 1 กองทุน และกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตชายแดน จำนวน 1 กองทุน พิธีมอบรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล และพิธีปล่อยขบวนรถ เพื่ออัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกลับสู่หมู่บ้านชุมชน เป็นอันเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!