ปราจีนบุรี-รร.ท.2 นำกองลูกเสือ-เนตรนารี ถวายสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ปราจีนบุรี-รร.ท.2 นำกองลูกเสือ-เนตรนารี ถวายสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ 

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (23 พ.ย.66) ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่ใต้อาคารมัธยมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ดร.จุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญุตานนท์ วันวชิราวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) กองลูกสามัญ ลูกเสือสำรอง เนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมกว่า 500 คน ร่วมพิธีถวายสดุดีเนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ ซึ่งในทุกวันพฤหัสบดี กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล ) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาลูกเสือ – เนตรนารีในวันดังกล่าว จึงได้นำกองลูกเสือร่วมถวายราชสดุดีขึ้น
          อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (1 มกราคม พ.ศ. 2423 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 ในราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช 2453 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมายุ 45 พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติรวม 15 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ใน พระราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงมีการการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน ขึ้นแทน ด้วยทรงพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้ว และการสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติ จึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!