ชลบุรี-กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลกว่า 10 ล้านบาท

ชลบุรี-กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลกว่า 10 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันนี้ (23 พ.ย.66) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วไหล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ตัวแทนจากท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล ในกลุ่มผู้เลี้ยงหอย จำนวน 62 ราย ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา (หลังเล็ก) จังหวัดชลบุรี
          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ ดังกล่าวเมื่อเดือน ก.ย.66 ที่ผ่าน ตนเองได้ลงพื้นที่ ในจุดเกิดเหตุด้วยตนเองแต่ตั้งแต่วันแรก โดยร่วมกับทาง บริษัทไทยออยล์ จนเหตุการณ์สงบเรียบร้อย จนกระทั้งได้มาดูแลเรื่องของการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผบกระทบ โดยแต่งตั้งให้ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากกรณีน้ำมันรั่วไหลบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จนถึงวันนี้ เป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในกลุ่ม 3 แล้ว หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2 ครั้งคือ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. จำนวน 1,358,000 บาท และ วันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านจำนวน 5,831,000 บาท และในวันเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงหอย ที่เอกสารหลักฐานครบถ้วน ในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา เป็นเงิน 10,311,300 บาท

          ด้าน นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วไหล โดยจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทไทยออยล์ เพื่อติดตาม ขับเคลื่อน ประสาน และประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน โดยที่ผ่านมาคณะทำงานฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง โดยบริษัทไทยออยล์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆทั้งหมด และในส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ยังอยู่ระหว่างติดตามเอกสาร ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทยอยให้ความช่วยเหลือตามลำดับจนครบถ้วนต่อไป

          สำหรับการช่วยเหลือที่ผ่านมาทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1 กลุ่มเกาะสีชัง 2 กลุ่ม ในพื้นที่ บ้านอ่าวอุดม บ้านแหลมฉบัง บางพระ-ศรีราชา และ ล่าสุดวันนี้ คือกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอย รวมทั้งหมด 477 ราย เป็นเงิน 17,500,300 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!