ราชบุรี-จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อ.สวนผึ้ง

ราชบุรี-จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อ.สวนผึ้ง

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

          วันที่ 23 พ.ย. 66 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำข้าราชการ และประชาชน กล่าวและปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และให้เกิดความสงบ ความสันติ และความสามัคคีในแผ่นดิน พร้อมมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือมีการร้องเรียนปัญหาทุกหน่วยต้องเร่งเข้าไปแก้ไขทันที
          โอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาสจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม นำถุงยังชีพที่ภายในมีข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ รวม 100 ถุงมาร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีปัญหาและความต้องการให้ขยายไหล่ทาง ถนนลาดยางสายสวนผึ้ง – ห้วยม่วง เนื่องจากผิวจราจรคับแคบไม่มีใหล่ทางและไม่มีระบบไฟส่องสว่างทางสัญจรทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย อีกทั้งต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนน ประปา แต่ติดปัญหาขออนุญาติใช้พื้นที่เพราะหลายแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ที่ราชพัสดุ

          สำหรับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี หรือจังหวัดเคลื่อนที่ จะหมุนเวียนออกให้บริการประชาชนทุกอำเภอตลอดปีงบประมาณ 2567 โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน นำกิจกรรมออกไปให้บริการประชาชน อาทิ การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตัดผม การเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการและปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!