ราชบุรี-ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน อ.สวนผึ้ง

ราชบุรี-ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน อ.สวนผึ้ง

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

          วันที่ 23 พ.ย.66 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมการให้คำแนะนำสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และจนท.ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
          โดยวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัคร พอ.สว. ได้ออกหน่วยมาบริการทางการแพทย์ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงอยู่แนวชายแดนไทย เมียนมา สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันนี้ได้มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทางทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้และฝึกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยมีคิดค่าใช้จ่าย
          โอกาสนี้นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประธานเเม่บ้านมหาดไทย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านห้วยม่วง อ.สวนผึ้ง จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าดูแลสำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้กำหนดออกหน่วยบริการหมุนเวียนไปทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรีด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!