ราชบุรี-ทหารช่าง จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 พร้อมจัดแข่งเกมส์ ROV

ราชบุรี-ทหารช่าง จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 พร้อมจัดแข่งเกมส์ ROV

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 23 พ.ย.66 กรมการทหารช่าง ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2566 รุ่นที่ 2 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมี พลโท มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธี พร้อมมีคณะนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่างเข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ โดยมี พ.อ.สุธีร์ อำไพวิทย์ ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว กรมการทหารช่าง กล่าวรายงาน และกล่าวแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่สำคัญของกรมการทหารช่าง เพื่อให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชาที่จะปกครองดูแลทหารใหม่ตลอดห้วงของการรับราชการ
          ทั้งนี้ในพิธีทหารใหม่ทั้ง 7 หน่วยฝึก ได้กล่าวคำปฏิญานตน และเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลชนะเลิศ แก่ทหารใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขันเกมส์ ROV ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยฝึกที่ 1 กองบริการกรมการทหารช่าง จากนั้นทหารใหม่ทั้ง 7 หน่วยฝึก ได้ร่วมร้องเพลง “มาร์ชทหารช่าง” และเพลง “พลทหาร” ก่อนที่ พลทหาร ชตินนท์ กุลทรรัพย์สิริ ผู้แทนทหารใหม่ ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาและครูฝึก ที่ได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ในวันนี้ จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนขณะเข้ามารับราชการ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ทหารใหม่ทุกนาย นอกจากจะได้รับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ทางทหารแล้ว ยังจะได้รับการส่งเสริมความรู้ การยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นหนึ่งระดับ การฝึกวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักจากปลดประจำการ ตลอดจนส่งเสริมให้ทหารใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ในโรงเรียนนายสิบทหารบก ดังนั้น ขอให้ทหารใหม่ ได้ตั้งใจรับการฝึกอบรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรัของการเป็นทหาร”
          สำหรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2566 เข้ารายงานตัวรับราชการเมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 625 นาย ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจ.ราชบุรี ปัจจุบันทหารใหม่อยู่ระหว่างห้วงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไปเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยจะเสร็จสิ้นการฝึกในเดือน ธ.ค.66 การประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจ และอบอุ่นใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ ในการเป็นทหารกองประจำการ อีกทั้งเป็นการแนะนำให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!