สมุทรสาคร-“FARM FOOD FRESH”สร้างตลาด สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร

สมุทรสาคร-“FARM FOOD FRESH”สร้างตลาด สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

            เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ที่บริเวณลานแสดงสินค้า ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร
           สำหรับ ความเป็นมาของการจัดงาน “FARM FOOD FRESH” โดยเกิดจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ซึ่งกินระยะเวลายาวนาน ทำให้ประเทศไทยเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันสินค้าต่างๆ มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิม ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และจากเหตุผลดังกล่าว
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วน จัดทำกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานแสดงสินค้า ซีพี แอ๊กตร้า สาขาสมุทรสาคร ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตร
            อาทิ ต้นพันธุ์ผลไม้ กล้วยไม้ ผลไม้ สินค้าประมงจากกลุ่มแปรรูปประมงพื้นบ้าน อาทิ ปลากุเลาเค็ม ปลากระบอกแดดเดียว ปลาซิวแห้ง ปลากะพงแร่พร้อมทอด อาหาร ขนมไทย อีกมากมาย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพโดยใช้กลไกการตลาด อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!