สิงห์บุรี-ผลประกวดภาพถ่าย-ภาพวาด เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี-ผลประกวดภาพถ่าย-ภาพวาด เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม”การประกวดภาพถ่ายและภาพวาดอาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.129”และมอบรางวัลชนะเลิศ-พร้อมรางวัลชมเชย การประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี มอบ “กระเป๋า ของที่ระลึก ททท.” สำหรับนำไปใช้เป็นของรางวัล ในการจัดกิจกรรม-คุณแม่ภรณี ธมาคมานุสรณ์ สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นผู้คัดเลือกรางวัล “ภาพถ่ายโดนใจ”มอบเงินรางวัล 2,000 บาท -ตุ๊กตาแจกเด็ก ๆ และ มอบเงินให้กับเด็ก ๆ เยาวชนเพื่อเป็นกำลังใจก่อนวาดภาพประกวด 40 คน ๆ ละ 100 บาท และคุณสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้คัดเลือกรางวัล “ภาพถ่ายขวัญใจสื่อมวลชน” ในครั้งนี้ด้วย

          โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี 2 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายมุมมองผ่านเลนส์-ภาพวาดภาพระบายสี หัวข้อ เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.129 ได้ประกาศรับสมัครเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (รศ.129) ในมุมมองผ่านเลนส์ ” ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ นายมลชัย พอใจ 2.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสมพร สักการะ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกทกร โชชัย รางวัลชมเชยจำนวน 6 รางวัลได้แก่ 1.ว่าที่ ร.ต.ธีรพจน์ ทองประชุม 2.นางสาวภัทราพร เหมือนมอญ 3.นายอานนท์ เทียนเขียว 4.นางภาสินี ดำรงสิน 5.นางสาวนารีรัตน์ วงษ์กล่ำ 6.นางสาวพีรดา เริงเกษตรวิทย์ รางวัลพิเศษมี 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลภาพโดนใจ นายมลชัย พอใจ 2.รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน นายสมพร สักการะ 3.รางวัล Poppular Vote นางสาวพีรดา เริงเกษตรวิทย์ และประกวดภาพวาด หัวข้อ “เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.129) มุมมองของจิตรกรน้อย”1.รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่เด็กหญิงวรินทร กิ่งจำปา โรงเรียนอินทโมลีประทาน/2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลภาพโดนใจ เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่เด็กหญิงบุญธนิกา พิทักษ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี/3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่เด็กหญิงวาสิตา แก้วผ่อน โรงเรียนอินทร์บุรี/รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร 1.เด็กหญิงธัญญาพร แดงขำ โรงเรียนอินทร์บุรี/2.นางสาวธัญญาเนตร นาฉิม โรงเรียนอินทร์บุรี/3.นางสาวกนกกาญจน์ ศุภนคร โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”/4. นางสาวสกุลทิพย์ วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”/5. นางสาวพนิตพร พัดสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”/6.นางสาวนิธิรัตน์ นาคเศียร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี/7.นางสาวปัทมา ชมภูจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี/8.นางสาวจิรัชยา กลิ่นดอกไม้ โรงเรียนท่าช้างวิทยา/9.นางสาวมนปพร สวนลำใย โรงเรียนท่าช้างวิทยา/10.นางสาวธนพร สุขมูล โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา โดยคณะกรรมการเก็บภาพถ่ายและภาพวาดฯที่ได้รับรางวัลในการประกวดการแข่งขันดังกล่าว มาเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชนได้มาเข้าชมและศึกษาเรียนรู้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!