กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำคณะศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำคณะศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายกอบชัย ไกรเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ นางสมนึก สิธิการณา พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ลักษณ์นารา เลาวัฒนารัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นางกัลยา เขียวเปลื้อง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะ ร่วมเดินทางมาศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
          โดยมีผู้บริหาร กฟผ. นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ นาย ชวลิตกันคำ ผู้อำนวยการเชื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม) นายไพฑูรย์ สมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนศรีนครินทร์ นาย ชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครการ(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) และนาย สังวาล พรมสำลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1(เขื่อนสิรินธรอุบลฯ) ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ(แผงโซลาร์เซลล์) ซึ่งในไม่ช้านี้จะมีการติดตั้งที่บริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ(เขื่อนเขาแหลม)และเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
          สำหรับในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ํา ที่จะสร้างในอนาคตที่จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้แนวคิดเน้นความสำคัญของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชและสัตว์ ต้นไม้ และพันธุ์ปลาต่างๆ ต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างประสมประสาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในระดับต้นๆที่เราควรให้ความสำคัญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!