อุบลราชธานี-เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566

อุบลราชธานี-เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันลอยกระทงในทุกๆปี จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือ วันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ วันลอยกระทงจะตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานวันลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หลายๆหน่วยงานในแต่ละพื้นร่วมกันที่จัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในวันที่พระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำเต็มตลิ่ง โดยในการจัดงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การแสดงต่างๆ บางพื้นที่มีมหรสพสมโภช และ จุดดอกไม้ไฟเป็นการฉลองด้วย
          ขณะเดียวกัน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันอัตรายจากพลุ ดอกไม้เพลิง อุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้ำ เข้มงวดกวดขัน ในเริ่อง พลุ ดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง และตรวจตราการพกพาอาวุธ ปืน ระบิด ดอกไม้เพลิงที่สาธารณะ ตรวจสอบ ความปลอดภัยของ อาคาร โป๊ะ ท่าเรือโดยสาร หากมีการชำรุดให้หน่อยที่เกี่ยวข้องเข้าช่อมแซม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลกร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงกำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการปล่อยโคมลอยหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันช่วงวันลอยกระทง จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกจราจร รักษาความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำและอุบัติภัยอื่นๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!