อุบลราชธานี-ผวจ. เยี่ยมแปลงโคก หนองนา อารยเกษตร รร.ราชประชานุเคราะห์ 32

อุบลราชธานี-ผวจ. เยี่ยมแปลงโคก หนองนา อารยเกษตร รร.ราชประชานุเคราะห์ 32

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (22 พ.ย.66) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และลงพื้นที่ดูแปลงโคกหนองนา อารยเกษตรของโรงเรียน พร้อมเลี้ยงไอศกรีมน้องๆนักเรียน โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และ นำชมแปลงโคกหนองนา อารยเกษตร
          โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของสถานศึกษา ระยะที่ 2 เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กและสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดย มุ่งเน้น การปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ ทางด้านการพึ่งพาตนเอง มีความกตัญญู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาทางปัญญา รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!