บุรีรัมย์-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอเครื่องมือและระบบเตือนภัยฉุกเฉิน

บุรีรัมย์-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอเครื่องมือและระบบเตือนภัยฉุกเฉิน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประโคนชัย โรงแรมเทพนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอเครื่องมือและระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ตามมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการดำเนินงานของโทรคมนาคมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร, บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมนา
          นายวัฒนา สอาดดี โทรคมนาคมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำเสนอเครื่องมือและระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ตามมาตรการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือกำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานและในการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจ เครื่องมือและระบบเตือนภันฉุกเฉิน และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา หน่วยงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือและระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมีให้เกิดเหตุการณ์และความสูญเสียในสถานศึกษาได้และเป็นเวทีกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

          การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง สังกัดโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!