อุบลราชธานี-ทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระครูเขมราฐเมธี

อุบลราชธานี-ทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระครูเขมราฐเมธี

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          ณ วัดบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมาย นายสมเพชร สร้อยสะคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ (ทจอ.ชพ.) และปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) พระครูเขมราฐเมธี , ดร. (บันทอน สุธีโร) นธ.เอก , ป.ธ.6 , วศ.บ. , พธ.ม. , ค.ต. รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ เจ้าอาวาสวัดบุ่งขี้เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุดาวิทยา
          ในโอกาสนี้ พระมหาบันทอน สุธีโร ป.ธ.6 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชทินนาม ” พระครูเขมราฐเมธี ” และได้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!