บุรีรัมย์-ปศุสัตว์ นำหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสา

บุรีรัมย์-ปศุสัตว์ นำหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรองและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้เคียง นำหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ​ โรงเรียนบ้านหนองกราด ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
การออกให้บริการครั้งนี้ มีประชาชนผู้มารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 6 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 4 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 20 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 19 ตัว ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!