ประจวบคีรีขันธ์-หัวหน้าผู้ตรวจฯ สำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะธรรมาภิบาล สอดส่องโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ

ประจวบคีรีขันธ์-หัวหน้าผู้ตรวจฯ สำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะธรรมาภิบาล สอดส่องโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ย 66 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชพ.) รักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยคณะฯ ได้ร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน โดยมีปลัดอำเภอบางสะพาน นายช่างกรมชลประทาน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล นายช่างทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าสอดส่งโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบหมู่ที่ 8 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่า มีการใช้งบประมาณจำนวนหลายสิบล้านบาท เพื่อวางท่อส่งน้ำให้เกษตรกร พร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำส่งไปตามท่อแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้จริง จากการติดตามผลโครงการทราบว่า ในปี พ.ศ.2535 กรมชลประทานได้มีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ความจุอ่างประมาณ 850,000 ลูกบาตรเมตร หลังเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2537 กรมชลประทานได้มีการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำบ้านโป่งสามสิบ ระยะที่ 1 และ 2 เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ในปี พ.ศ.2546 กรมชลประทานได้ถ่ายโอนโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ให้กับ อบต.ทองมงคล
          ต่อมา ในปี 2563-64 ได้มีการก่อสร้างท่อส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ทองมงคล เพิ่มเติม ซึ่งโครงการฯแล้วเสร็จ แต่จนถึงปัจจุบันชาวบ้านเป้าหมายยังไม่ได้ใช้น้ำ จึงทำให้ชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาพบว่าเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่เป็นขนาดใหญ่มากที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูง เพราะต้องดันน้ำขึ้นไปบนแท็งก์น้ำบนเขาปล่อยลงมาเป็นระยะทางที่ไกล จึงอาจไม่คุ้มทุน อีกทั้งระบบท่อที่วางไว้บางจุดชำรุดเสียหายไม่สามารถจ่ายน้ำไปได้ โดยนายช่างชลประทานได้รับที่จะดำเนินการให้ใช้งานได้ตามเป้าหมายโครงการ ฯ ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ฝ่ายเลขาฯ ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรายงานการเข้าสอดส่องในครั้งนี้และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานส่วนราชที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้สามารถให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวต่อไป
          หลังจากนั้น ได้เดินทางดูอาคารสินค้าโอท๊อป ที่บ้านห้วยเกรียบ ที่มีการก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี โดยใช้งบประมาณขององค์กรในประเทศญี่ปุ่นโดยมีอุตสาหกรรมเขต 8 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน จึงเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากตัวอาคาร นอกจากนี้ได้เดินทางสอดส่องโครงการพัฒนาฟุตบาลริมถนนเลียบชายหาดบ้านกรูด ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งบางจุดได้ซ่อมแซม มีการทาสีใหม่ให้ดูสวยงาม เพื่อให้ได้ใช้งานสนับสนุนการท่องเที่ยว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!