เชียงใหม่-จัด Workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประจำปี 2566

เชียงใหม่-จัด Workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัด Workshop “ให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนารูปลักษณ์และเรื่องราว ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์” โดยมีผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 50 ราย

                  วันที่ (21 พ.ย. 66) ที่ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนารูปลักษณ์และเรื่องราว ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน
                  การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสนับสนุนให้สินค้าได้มีการพัฒนาทั้งรูปลักษณ์ เรื่องราว และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว ได้แก่ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ศิลาดลเชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ และร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแหล่งที่มา จึงเป็นแรงผลักดันให้สินค้าประเภทอื่นๆ เกิดการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
                 ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) จะเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และแนวทางต่างๆ ไปปรับใช้พัฒนาสินค้า เรื่องราว และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!