นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์สี่แคว จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กและผู้ป่วยเบาหวาน

นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์สี่แคว จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กและผู้ป่วยเบาหวาน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ นำโดย ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วยมวลสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก โดยการมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางมารักษาจำนวน 5 รายๆละ 2000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมแจกของและขนมให้เด็กๆที่ตึกกุมารเวชได้ครบทุกคน นอกจากนี้มีผู้มีจิตศรัทธานำขนมของเล่นมาสมทบแจกให้กับเด็ก เช่น นายกฯชญาภา สุสมบูรณ์ นำหนังสือการ์ตูนและของเด็กเล่นมามอบให้เด็ก ไลออน ทพญ.นวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล นำขนมวุ้นและ มายากล พร้อมตัวโบโซ่เป่าโป่งมาแสดงให้เด็กๆได้ดู ไลออนณปภัช อัตตนนท์ ไลออนศุภานัน มากกมลธรรม ไลออนรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ ไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ไลออนจันทร์ฟอง อมันตกุล ไลออนสุจิรา ภู่พัฒนะกุล ไลออนปิยนุช ประโยชน์กุลนันทน์ ไลออนวรรณิศา กลิ่นชัย ไลออนสมคิด สุ่นมหาคุณ นำตุ๊กตาและของเล่นมามอบให้เด็กๆ ไลออน รศ.ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์ ไลออนโสภารัตน์ ประพนศิลป์ ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ นำผ้าขนหนูมามอบให้เด็กๆ
          นายกสโมสรฯ กล่าวว่า “สมาชิกสโมสรไลออนสี่แควทุกท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมทำให้เด็กๆได้รับความสุขกันถ้วนหน้า ขอบุญกุศลหนุนนำให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!