อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

           สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนข้าราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ร่วมพิธี ชาวจังหวัดพระนครศรึอยุธยา ต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้
           ตามที่ เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตราเพิ่มขึ้นปริมาณ 600 – 1,800 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ ยา แม่น้ำน้อย และพื้นที่ลุ่มต่ำ (นอกคันกั้นน้ำ) ได้รับผลกระทบกรณีน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางซ้าย ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,022 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มระบายลดลงต่อเนื่อง ระดับน้ำลดลง และคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำลดลงอยู่ในลำน้ำในเร็ววันนี้ สำหรับอำเภอบางบาล ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย และคลองต่างๆ เอ่อลันตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 14 ตำบล 78 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 2,639 ครัวเรือน
             ในการนี้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้เชิญพระกระแสความห่วงใยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนไม่ว่าจากภัยธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประ เทศ พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!