ร้อยเอ็ด-ประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน และกวนข้าวทิพย์

ร้อยเอ็ด-ประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน และกวนข้าวทิพย์

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน และกวนข้าวทิพย์ โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ มณี นายอำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
          การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ในครั้งนี้ มีทีมเข้าประกวดกว่า 16 ทีม ซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นสถาบันหลักของชาติ กล่าวถึงและเคารพ ถึงพระรัตนตรัย ตลอดทั้งวิถี ชีวิต คำสั่งสอนอันดีงาม พร้อมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิปัญญาอัน ทรงคุณค่า ที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ให้อยู่คู่ตามวิถีของชุมชน ซึ่ง ผลการประกวดการขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะขวัญใจอุทัยยอแสง อันดับที่ 2 คณะบ้านท่าสะแบง และอันดับที่ 3 คณะท่าไคร้ลำชี

          ทั้งนี้ พิธีกวนข้าวทิพย์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหลังจากที่ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกวนข้าวทิพย์แล้ว จะมีการแบ่งข้าวทิพย์นี้ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้แบ่งกันไปรับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเมื่อได้รับประทานจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!