บุรีรัมย์-รพ.ห้วยราช เปิดตึกศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกและอาคารส่งเสริมสุขภาพหลังใหม่

บุรีรัมย์-รพ.ห้วยราช เปิดตึกศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกและอาคารส่งเสริมสุขภาพหลังใหม่

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดตึกศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดบุรีรัมย์และอาคารส่งเสริมสุขภาพหลังใหม่ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนทุกแห่ง บุคคลากรทางการแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติ โดยมีนายอำเภอห้วยราช กล่าวให้การต้อนรับ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเปิดตึกศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดบุรีรัมย์และเปิดอาคารส่งเสริมสุขภาพหลังใหม่ นั้น เนื่องจากโรคต้อกระจก เป็นโรคสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะสายตาเลือนรางและตาบอดได้ หากไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นในระยะยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ และโรงพยาบาลห้วยราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างตึกศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดบุรีรัมย์หลังนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความแออัดจากการให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจก ของโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ป้องกันและลดอัตราตาบอดจากโรคต้อกระจกและเพิ่มคุณภาพชีวิตการมองเห็นที่ดีของผู้ป่วยอีกทั้ง โรงพยาบาลห้วยราชได้พัฒนาศักยภาพและจัดหาเครื่องมือที่พร้อมใช้ และได้พัฒนาศักยกาพและบริหารจัดการบุคลากรในการดูแลรักษาตาต้อกระจกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ทีมจักษุแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กระสัง ประโคนชัย บ้านกรวด พลับพลาชัย แลเฉลิมพระเกียรติ ในการร่วมตรวจรักษาเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกในการดูแลส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะป่วยด้วยโรคต้อกระจกมารับการตรวจรักษาผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลห้วยราช ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา และมีผู้มารับบริการผ่าตัดต้อกระจกจนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 1,372 ดวงตา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดป้ายอาคารใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ อาคารรับบริจาค เยี่ยมชมร้านอาหารโรงทานถูกหลักอนามัย กว่า 20 ร้าน เยี่ยมชมและให้กำลังใจแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังทำการรักษา และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ป่วยโรคสายตา และตรวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!