อุบลราชธานี-ประชุมเตรียมจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”

อุบลราชธานี-ประชุมเตรียมจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 13 พ.ย. 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ 15 โดยได้รับเมตตาจาก พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมประชุม ณ วัดไชยมงคล
          จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 15 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
          “จุลกฐิน” คือ คำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน โดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว ต้องเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้าย ตัดเย็บ ย้อม และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง ดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐิน มีอานิสงส์มากยิ่งนัก เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา ภายในระยะเวลาอันจำกัด โดยจุลกฐินนี้ ปัจจุบันมีการจัดน้อยลง มักจัดเป็นงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ประเพณีการทอดจุลกฐิน พบเฉพาะในประเทศไทยและ สปป.ลาว
          จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล หน่วยงานทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ได้สืบทอดจัดงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม อย่างครบถ้วน ยิ่งใหญ่มาเป็นปีที่ 15 ภายในมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรม เล่าขานตำนานลานฝ้าย จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐายเรียนรู้ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ / เก็บฝ้ายสายธารบุญ / อิ้วดีดล้อเข็นฝ้ายสายธารธรรม / เปียปั่นฝ้ายสายศรัทธา / กวักค้นสืบฝ้ายสายใยบุญ / ต่ำหูกผูกสายธรรม / ตัดเย็บเก็บสายใย / ย้อมด้ายสายพระธรรม / มหาบุญจุลกฐิน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่นกิจกรรมเล่าขานตำนานลานข้าว ลานข้าวหลาม / ลานข้าวต้ม / ลานข้าวปุ้น / ลานข้าวจี่ / ลานข้าวมธุปายาส / ลานข้าวเม่า / ลานข้าวโป่ง กิจกรรม เทศนาธรรมคำกลอน / ศิลปวัฒนธรรม / ดนตรีพื้นเมืองอีสานดนตรีไทย / การเล่านิทานภาษาถิ่นอีสาน / การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ / การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร / การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง / นิทรรศการ ตามฮอยพระอริยสงฆ์ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานี พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้มาอิ่มบุญ กับแสงธรรม เมือง 4 มหัศจรรย์ อุบลราชธานี ในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15 ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!