นครสวรรค์-อบจ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร

นครสวรรค์-อบจ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง” โดยมี จ่าเอก เอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน
          ในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ นายธนเศรษฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้านิติการ อบจ.นครสวรรค์ การอบรมครั้งนี้ จะขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ในวันนี้นั้นเป็นการอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด รพ. สต. ที่ขึ้นกับอบจ.นครสวรรค์ ส่วนวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นการอบรมให้กับบุคลากรที่สังกัดกองต่างๆของอบจ.นครสวรรค์
          การจักการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร สังกัดอบจ.นครสวรรค์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ การประเมินความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!