ลำปาง-มทบ.32 จัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ลำปาง-มทบ.32 จัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์

                  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 โดยมียอดทหารกองประจำการจาก หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 รวมจำนวน 360 นาย โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบธงประจำหน่วยฝึก พร้อมแนะนำผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ให้น้องทหารใหม่ได้รู้จัก สร้างความอบอุ่นใจ ความคุ้นเคย ลดความกังวลใจเมื่อเข้ามาอยู่ในประจำการ และเพื่อในโอกาสหลังการฝึกครบกำหนดแล้วทหารใหม่จะได้ทำหน้าที่และช่วยเหลืองานของกองทัพบกและหน่วยตามขีดความสามารถ
                ทั้งนี้มีคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ของหน่วยร่วมพิธี การรับราชการทหารถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอันสำคัญของชายไทยทุกคน ขอให้ภาคภูมิใจในเกียรติยศนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเสียสละในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ การปรับสภาพชีวิตจากพลเรือน มาเป็นทหารนั้นขอให้มีความอดทนและปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเองโดยเมื่อผ่านพ้นห้วงการฝึกไปแล้วก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นทหารในที่สุด
                 ในเวลาต่อมาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกวิศิษฐ์ บรรณากิจ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้ทหารใหม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแสดงตนว่าขอถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะและประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา อันจะเป็นการช่วยจรรโลงจิตใจให้มีความอ่อนโยนส่งผลให้เกิดสติ มีปัญญา ทั้งนี้ซึ่งผู้ที่เป็น “พุทธมามกะ” แล้วก็คือ ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!