กาญจนบุรี-บริษัท SCGP ไทยเคนเปเปอร์ โรงงานท่าม่วง สานงานต่อโครงการฯ “ปลูก ลด ร้อน” 1,000 ต้น

กาญจนบุรี-บริษัท SCGP ไทยเคนเปเปอร์ โรงงานท่าม่วง สานงานต่อโครงการฯ “ปลูก ลด ร้อน” 1,000 ต้น

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ / ศักดิ์ดา วงษาลาภ

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี หมู่ที่5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายวาทิต มาไพศาลสิน ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูก ลด ร้อน” โดยมี นายบัญชา พัฒนพิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหาร SCGP โรงงานวังศาลา ,นายกิตติพันธ์ สุนทรธำรงสิน ผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์ , นายสมชาติ จีนาภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ,นายวชิรวิทย์ ชิ้นปิ่นเกลียว หัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ , บ.ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์, ป่าไม้ , ฟาร์มแดนดาว ,สวนนงนุช คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ SCGP ไทยเคนเปเปอร์ โรงงานท่าม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำรอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

          ต่อจากนั้น นายวาทิต มาไพศาลสิน ปลัดอาวุโส นำคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ”ปลูก ลด ร้อน ” จำนวน 1,000 ต้น ..ตามที่เอสซีจีพี ได้มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติ นำบริษัทเติบโตไปพร้อมกับการมุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลหรือ ESG โดยร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มความสมบูรณ์คืนสู่ธรรมชาติ


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!