กาญจนบุรี-ครอบครัวชาวเนเธอร์แลนด์ มาศึกษาเรียนรู้กับการเลี้ยงผึ้ง

กาญจนบุรี-ครอบครัวชาวเนเธอร์แลนด์ มาศึกษาเรียนรู้กับการเลี้ยงผึ้ง

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2566 นายวสันต์ สุนจิรัคน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำครอบครัวชาวต่างชาติ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเกี่ยวกับช้างป่า การเลี้ยงผึ้ง เพื่อเป็นแนวป้องกันข้างป่า การสร้างรายได้เสริมจากน้ำผึ้ง และทำกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ย้ายกล้าไม้ลงถุงดำ เพื่อให้กล้าไม้เจริญเติมโต พร้อมที่เป็นกล้าแกร่งและนำไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติ กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุอาหารสัตว์ (โป่งดินเทียมธรรมชาติ) ณ พื้นที่ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!