สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศล เดินทางมอบข้าวสารให้กับองค์กรที่อนุเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศล เดินทางมอบข้าวสารให้กับองค์กรที่อนุเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์ 

          วันที่ 7 กันยายน 2566 นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงนภากาศ รองเลขาธิการ , นายไพวงศ์ ชำนินาวากุล รองประธานฯ/เหรัญญิก , นายไพฑูรย์ เรืองวานิช รองประธานฯ/รองเหรัญญิก , น.ส.ปิยนุช พาณิชย์พิศาล รองประธานฯฝ่ายกิจกรรม-ฝ่ายบุคคล/บริหารงานกู้ชีพ พร้อมคระกรรมการ เป็นตัวแทนเดินทาง มอบข้าวสาร ให้กับ 1.โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จำนวน 200 ถุง / 2.สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยพระประแดง จำนวน 200 ถุง / 3.สถานคุ้มครองคนพิการพระประแดง จำนวน 200 ถุง / 4.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 200 ถุง / 5.โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง จำนวน 100 ถุง / และ 6.มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จำนวน 100 ถุง และแพมเพิส ไซส์ เอ็ม จำนวน 5 แพ็ค กับ แพมเพิส ไซส์ แอล จำนวน 5 แพ็ค

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!