นครสวรรค์-ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปาก

นครสวรรค์-ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปาก

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบวงศ์ นางนิศากร ชูเมือง พยาบาลวิชาชีพ อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมร้านเอเดน คาเฟ่ จ.นครสวรรค์ โดยมีนางกชกร แถวสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม
             โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลที่ทันตแพทย์ ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบทันตาภิบาลและติดตามผลงานการดำเนินงานทันตสาธารณสุขนครสวรรค์ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข คุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!