ร้อยเอ็ด-ซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน ช่วยคนยากไร้ ใน อ.เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด-ซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน ช่วยคนยากไร้ ใน อ.เกษตรวิสัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2566 บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอเกษตรวิสัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
          นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้สร้างบ้านให้แก่ นางเทพมาลัย อากาศชัย ราษฎรหมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดีของสังคม ที่มีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคม ของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดทำเป็นงบประมาณในการช่วยซ่อมแซมและต่อเติมบ้านในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!