กาญจนบุรี-ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าพร้อม อส. ร่วมออกตรวจเฝ้าระวังช้างป่า

กาญจนบุรี-ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าพร้อม อส. ร่วมออกตรวจเฝ้าระวังช้างป่า

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2566นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์) พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ (อส.อส.) บ้านแก่งปลากด ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ในช่วงเวลา 17.30 น.มีช้างป่าไม่ทราบจำนวนออกจากพื้นหากินบริเวณชายขอบป่าเขตติดต่อบ้านเรือนของชาวบ้าน จึงร่วมกันออกตรวจ เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าช้างป่า ในบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งในช่วงฤดูฝนและช่วงเพาะปลูกพืชไร่ทางการเกษตร มี เกษตรกรจำนวนหลายรายได้ทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง ทำให้ช้างป่า ขาดแหล่งน้ำและแหล่งอาหารธรรมชาติ จึงทำให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่า ทำลายทรัพย์สิน พืชไร่ของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ผลกระทบจากภัยช้างป่าในพื้นที่ ส่งผลประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขอให้หน่วยงานหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งเห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสำคัญ การแก้ไข เยียวยา ได้รับอย่างเป็นธรรม
          ดังนั้นจึงแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ ถ้าพบเห็นช้างป่าให้แจ้งผู้นำชุมชน หรือเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ (อส.อส.) ทันที เพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่ ณ พื้นที่ หมู่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!