เพชรบุรี-“ยุทธพล” นำ รรท.อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหา”ลิงล้นเมือง”

เพชรบุรี-“ยุทธพล” นำ รรท.อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหา”ลิงล้นเมือง”

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

          ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายประเวศ ศรีสุนทรไท ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการจัดสร้างที่พักพิงของสัตว์ป่า โดยเฉพาะการสร้างที่พักพิงของลิงแสม ที่มีพฤติกรรมรุนแรง เพื่อนำผลการติดตามและศึกษา นำมาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงการดำเนินการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          ดร.ยุทธพล ฯกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) มาดูการสร้างที่พักพิงของสัตว์ เพื่อจะได้นำแนวทางไปแก้ไขปัญหาลิงแสมที่ก่อความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งตนได้เคยมอบ ให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศึกษาหาแนวทางไปแก้ปัญหาในทุกๆ พื้นที่ของประเทศไทย วันนี้เป็นการนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. ได้เชิญท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูกรงพักพิงตัวอย่าง เดิมทีเราเล็งว่าจะไปหาเกาะ ซึ่งเกาะเหลื่อมที่ได้ขอความร่วมมือไปทางทหาร และได้ตอบกลับมาแล้วว่า เป็นพื้นที่หวงห้าม และใช้สำหรับความมั่นคง ดังนั้นปัญหาเรื่องลิงยังคงเดิน หน้าต่อไป เราจึงต้องหาพื้นที่ของเราที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 300 กว่าไร่ เราจะทดลองทำกรงแล้วจับลิงที่มีปัญหาบางส่วนเข้ามาก่อน ไม่ว่าจะเป็น 300 ตัว 400 ตัว หรือ 500 ตัว แต่ทั้งนี้เราจะมาปล่อยไว้ในที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ เราต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมในการดูแลสัตว์ป่าให้ถูกต้อง เราถึงต้องมาดูแบบกรงที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ของคุณเอ็ดวิน ฯซึ่งคุณเอ็ดวินได้พาไปดูแบบกรง ซึ่งถ้าเราจะติดแค่ไฟฟ้าอย่างเดียวมันดูเป็นการทรมานสัตว์ทางมูลนิธิได้ออกแบบ โดยการมีสังกะสียื่นออกมามีแก็ป(ช่องว่าง)ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ลิงเหวี่ยงตัวขึ้นไปได้ ซึ่งใช้แล้วได้ผล โดยทำมาประมาณ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาแบบกรงอย่างนี้และซึ่งวันนี้ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ท่านก็ลงมาโดยมีทีมวิศวกรของกรมอุทยานฯ ลงมาด้วย เพื่อมาดูแบบและถอดแบบ เท่าที่คุยกันมาปรากฎว่าทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าโดยคุณ เอ็ดวิน ฯได้ทำ MOU ร่วมกันเมื่อแบบเสร็จทางกรมอุทยานฯอนุมัติแบบเสร็จเรียบร้อย ทางมูลนิธิฯจะมาทำให้ฟรี เพื่อเป็นการทดลอง ผมเชื่อว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะสามารถบรรเทา ปัญหาเรื่องลิงที่มันล้นเมืองอยู่ได้อย่างทันท่วงทีและคิดว่าในอนาคตจะได้มอบหมายให้ทสจ.เพชรบุรี ประสานกับจังหวัดเพชรบุรีด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ดังนั้นจะให้สบอ. 3สาขาเพชรบุรี จัดทำโครงการ เพื่อไปของบประมาณจากจังหวัดลงมาช่วยร่วมกับกรมอุทยานฯ ให้เป็นคู่ขนาน เรื่องนี้ก็จะได้มีการแก้ไขได้ปัญหาลิงแสมอย่างถูกต้อง เพื่อให้จังหวัดอื่น ใช้เป็นตัวอย่าง ผมเชื่อว่าเราเดินมาถูกทาง และก็ยังไงก็ตามถึงแม้เราจะมีกรงเราจะย้ายลิงที่เกเรแต่เราก็ยังต้องทำหมัน เพื่อควบคุมประชากร ทั้งนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นการทำงานต่อเนื่องเพื่อสานงานที่ค้างไว้ นายยุทธพล กล่าวต่อไปว่า แม้ตนจะไม่ได้อยู่ในตำหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. แล้ว ก็ยังมีท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งท่านได้รับปากไว้ว่า ท่านก็จะเข้ามาดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จต่อไป

          ดร.ยุทธพล ฯกล่าวต่อไปว่า ต่อจากนี้ กรมอุทยานฯ จะได้ทำ MOU และเซ็นต์ MOU กับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ซึ่งคุณเอ็ดวินฯจะมาทำกรงแรกให้ฟรี เนื้อที่ขึ้นอยู่กับแบบของกรมอุทยานฯ พอกรมอุทยานฯ อนุมัติแบบ คุณเอ็ดวินฯจะเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ซึ่งถือว่าที่เร็วมาก ต้องดูจากการที่รอบแรกว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ ใช้ได้หรือไม่ต่อไปจะมีการทำกรงเพิ่ม ในระหว่างทำ MOU กับคุณเอ็ดวิน ฯทางสบอ.3 สาขาเพชรบุรี จะทำเรื่องส่งไปทาง ทสจ.เพชรบุรี นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนงบประมาณจังหวัดมาทำกรง เพื่อแก้ปัญหาลิงในจังหวัดเพชรบุรี ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ จังหวัดอื่นๆที่มีปัญหาลิงแสม นำไปเป็นแนวทางแก้ไขได้ ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่เกาะและสามารถขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ หรือที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!