Category: ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ปทุมธานี-Oxford เตือนไทยเน้นพัฒนาภาษา

admin- กรกฎาคม 15, 2019

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา  Oxford เตือนไทยเน้นพัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ(มีคลิป)          วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นางสาวอณัญญา อินพุ่ม ประธานกลุ ... อ่านต่อ

ประธานสภาฯสตรี ร่วมเสวนา 2019 Global Summit of Women

admin- กรกฎาคม 6, 2019

ภาพ/ข่าว:วีรพล จ้อยทองมูล         ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และในฐานะ CEO ของ SPCG ร่วมเวทีเสวนาในงาน ... อ่านต่อ

ศรีสะเกษ-บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562

admin- กรกฎาคม 6, 2019

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข         บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่ ... อ่านต่อ

ปทุมธานี-บาทแข็งสุดรอบ6ปี ทุบส่งออกติดลบร้องธปท. ลดดอกเบี้ยแก้ค่าบาทแข็งก่อนสายเกิน

admin- มิถุนายน 28, 2019

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา บาทแข็งสุดรอบ6ปี ทุบส่งออกติดลบร้องธปท. ลดดอกเบี้ยแก้ค่าบาทแข็งก่อนสายเกิน              วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายธีรวงศ์ ... อ่านต่อ

โรซ่า” เปิดตัวซอสปรุงอาหารสำเร็จ “Roza Chef @ Home” เอาใจแม่บ้านยุคใหม่ อร่อยง่ายจบในขวดเดียว

admin- มิถุนายน 25, 2019

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน โรซ่า” เปิดตัวซอสปรุงอาหารสำเร็จ “Roza Chef @ Home” เอาใจแม่บ้านยุคใหม่ อร่อยง่ายจบในขวดเดียว              ยังคงเดินหน้า ... อ่านต่อ

ปทุมธานี-นักธุรกิจส่งออกขยะเรียกร้องภาครัฐมีนโยบายแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งอย่างเร่งด่วน

admin- มิถุนายน 23, 2019

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา นักธุรกิจส่งออกขยะเรียกร้องภาครัฐมีนโยบายแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งอย่างเร่งด่วน หวั่นกระทบธุรกิจส่งออกในภาพรวม           วันท ... อ่านต่อ

พิษณุโลก-บสย.เปิดสำนักงานแห่งใหม่-ยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่า 55,000 ล้านบาท

admin- มิถุนายน 20, 2019

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา บสย.เปิดสำนักงานแห่งใหม่-ยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่า 55,000 ล้านบาท         เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!