มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรม พัฒนาขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรม พัฒนาขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ผลการดำเนินงาน RMUT University Transformation ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งจัดโดย มทร.ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในโครงการ ณ โรงแรม เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!