อุตรดิตถ์-จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน

อุตรดิตถ์-จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน

            เมื่อเวลา 09.30 นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริเวณ ลานอเนกประสงค์ วัดเกษมจิตตารามตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี การจัดกิจกรรม รณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน ซึ่งมี นางสาวอนุพร โนเรือง ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมี นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ไม่มีนายคงคา ศิลสังวรณ์ สัตวแพทย์อาวุโส เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายปิยวัฒน์โชติ พรมมีภากร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 100 คน มี อสม.ชุมชนสมานมิตร อสม.ชุมชนเจษฎาบดินทร์ และ อสม.ชุมชนหนองบัว ตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

             ในการอบรมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน และเป็นการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชนสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและทำให้ชุมชนมีความสะอาดรวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตลอดจนมีการรณรงค์เก็บขยะและทำความสะอาดตามเส้นทางต่างๆในเขตชุมชน
นอกจากรณรงค์เดินเก็บขยะและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ทำการคัดแยกขยะที่ธนาคารขยะชุมชนสมานมิตร ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!