เชียงใหม่-วิทยาลัยนาฏศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

เชียงใหม่-วิทยาลัยนาฏศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ/ข่าว:นันธิกา กิจปาโล /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

            วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ และประเพณีอันดีงาม พร้อมมอบทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียน-นักศึกษา สำหรับเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

            วันนี้ (27 ส.ค. 63) ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งยังเป็นการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและมีความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู”


โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบต่อเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 183 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 5 แสนบาท

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!