อุดรธานี – สงครามยาเสพติด งัดแผนเด็ดขาด ขังจริงฟื้นฟูขี้ยาอุดรฯ

อุดรธานี – สงครามยาเสพติด งัดแผนเด็ดขาด ขังจริงฟื้นฟูขี้ยาอุดรฯ

ข่าว / ภาพ:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดอุดรธานี

            งัดแผนเด็ดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี

              วันที่ 7 ม.ค. 64 นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยในปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และกลุ่มผู้เสพที่หลงผิดจนกลายเป็นคนติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและป่วยจิตเวช เกิดภาพหลอนและคลุ้มคลั่ง นำไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ดังที่เกิดขึ้นขึ้นกับประชาชนคนบริสุทธิ์ ต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปแล้วหลายราย และยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่เกิดจากปัญหายาเสพติดทั้งนั้น ท่านผู้ว่าฯ จึงได้มอบหมายให้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นหัวเรือในการแก้ปัญหา ด้วยการงัดแผนเด็ดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี

                ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า วันนี้ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม นายกองเอก ปราโมทย์ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีการไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ตามมาตรการ 23 วรรคสาม (2) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ด้าน นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สถิติผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่ไม่เข้ารับการฟื้นฟูตามแผนการฟื้นฟูที่คณะอนุกรรมการฯกำหนดจำนวน 305 ราย แยกตามเขตพื้นที่ ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากมีจำนวน 136 ราย และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 169 ราย
โดยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ได้มีการนัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวันนี้ โดยภายในศูนย์นี้ จะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยจะมีพิธีบำบัดศูนย์ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!