นครนายก-จัดกิจกรรมเดย์แค้มป์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) ประจำปี 2566

นครนายก-จัดกิจกรรมเดย์แค้มป์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่หอประชุมนครนายกวิทยาคม 101 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดย์แค้มป์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครนายก พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเยี่ยมชมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะให้การต้อนรับและนำชมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในโคงการฯประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ชม VTR สรุปผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) ในการจัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัยโดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย โยมีผู้สนในเข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนาน และเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!