ลพบุรี-วัดพระบาทน้ำพุจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือสังคม

ลพบุรี-วัดพระบาทน้ำพุจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือสังคม

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          วันที่ 3 ก.ย. ที่วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ น.ส.ปาริชา ดีสวัสดิ์ นางพรอัปสร นิลจินดา พล.อ.นิพนธ์ สีตบุตร น.ส.ชุติมา แก้วเนียมน.ส.สุทธิยา รอดภัย ร่วมกันแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล ‘เพลงมหัศจรรย์ คีตราชันในดวงใจ’ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
          พระราชวิสุทธิประชานาถ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงขนขาวไทยนานัปการ เป็นคุณอเนก่อนันต์ นับตั้งแต่เสด็จเสวยราชสมบัติตราบจนเสด็จสวรรคต โครงการต่าง ๆ ในพระราชดำริของพระองค์ท่านกว่าสี่พันโครงการ ล้วนแล้วเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และทักษะในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงทั้งเพลงไทย และเพลงสากลซึ่งได้รับความนิยมและเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบัน
          เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีซาสามารถด้านดนตรี ในฐานะองค์อัครศิลปินและเผยแพร่บทเพลงพระรสชนิพนธ์ อันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ตลอดจนเป็นการช่วยสีบสาน ให้บทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และกลุ่มมิราเคิลซอง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จึงได้ร่วมกันจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ‘เพลงมหัศจรรย์ คีตราชันในดวงใจ’ ขึ้น ในวันที่ 7 ต.ค. 66 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
          โดยเชิญชวนศิลปินอาวุโส และศิลปินรุ่นใหม่ มาร่วมถ่ายหอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ เผยแพร่ไปยังประชาชน และเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลก ด้วยการทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้าชมการแสดงดนตรีดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายได้จากการจัดงานดังกล่าวจะนำไปร่วมบริจาคสมทบให้มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!