ตาก-รองผู้ว่าฯ แถลงข่าวจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทำงานแสดงสินค้าเสมือนจริง

ตาก-รองผู้ว่าฯ แถลงข่าวจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทำงานแสดงสินค้าเสมือนจริง

ภาพ/ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทำงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในลักษณะ Animation หรือหมุนแบบ 360 องศา ก่อนที่จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมจัดแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน การสร้างรายได้ให้ภาคการผลิต ธุรกิจการค้าและการบริการ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้อำนาจซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยมี นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และผู้แทน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
          สำหรับกิจกรรม “LIMEC Virtual Exhibition ” เปิดโลกการค้า Online รองรับการค้ายุคใหม่ มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เชื่อมโยงกับ ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang-lndochinaMawlamyine Economic Corridor) เพื่อขยายการค้า การลงทุนบริการและโลจิสติกส์ระหว่างกัน โดยสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ (ตาก,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ และสุโขทัย) ซึ่งมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง ที่สามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางไปยังระเบียงเศรษฐกิจฯ โดยมีด่านการค้าที่สำคัญได้แก่ ด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงกับสหภาพเมียนมา มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง ที่จะเชื่อมการค้า การลงทุน ได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการค้าชายแดน มีมูลค่าการส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีผลผลิตสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ที่เป็นอัตลักษณ์ และมีศักยภาพในการค้าได้เป็นอย่างดี และการจัดแสดงสินค้าเสมือนจริง (VirtualExhibition) เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน การสร้างรายได้ให้ภาคการผลิต ธุรกิจการค้าและการบริการ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งจะส่งผลให้อำนาจซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น
          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการกล่าว มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ส.ค. 2566 ก่อนที่จะมีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade show) และการเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Virtual Exhibition and Online Business Matching) จัดการประชุมออนไลน์ระหว่างภาครัฐ ซึ่งการจัดงานจะเป็นการจัดงาน Online จะจัดระหว่างวันที่ 10 – 14 ก.ย. 2566 ที่จะถึงนี้ ผ่านช่องทาง www.limecvirtualexhibition.com โดยพบกับการแสดงสินค้าเกษตรแปรรูป, สินค้า OTOP, สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อัญมณีและเครื่องประดับมากมาย จาก 51 ผู้ประกอบการ จากทั้ง 5 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ได้รับการคัดเลือก และจะมีโปรโมชั่นพิเศษในการแสดงสินค้า ทั้งได้สินค้าในราคาโปรโมชั่น พร้อมค่าจัดส่งที่ถูกกว่าปกติ และโปรโมรชั่นลดราคามากกว่า 40 % จากผู้ประกอบการมากมาย อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!