ร้อยเอ็ด-มทบ.27 เข้าช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ร้อยเอ็ด-มทบ.27 เข้าช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2566 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลหารบกที่ 27 สนับสนุนกำลังพล จาก กองกำลังจิตอาสา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ,อาสาสมัครกิจการพลเรือน ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ นายชัยณรงค์ รัตพันธ์ ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 บ้านสนามม้า ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านและประตูบ้าน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องนำ้ และเทพื้นคอนกรีตบริเวณรอบบ้าน เพื่อปรับปรุงที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้พิการ สร้างความปลาบปลื้มใจและขอบคุณกองทัพบกที่สนับสนุนกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!