อุบลราชธานี-อ.เขื่องใน เมืองแห่งความสุข มอบบ้านผู้ยากไร้

อุบลราชธานี-อ.เขื่องใน เมืองแห่งความสุข มอบบ้านผู้ยากไร้

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ ( 1 ก.ย.66 ) นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราว่า เมื่อวานนี้ ( 31 ส.ค.66 ) เวลา 14.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นางรัดใจ สิริรัตตานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
          โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน นางสาวจุฑาภรณ์ สมศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเขื่องใน นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอเขื่องใน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเขื่องใน) สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเขื่องใน หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาคำใหญ่ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ นางสว่าง ช่างเพ็ชร บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 บ้านนาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี “ อำเภอเขื่องใน เมืองแห่งความสุข Change For Good เพื่อความยั่งยืน (SDGs) อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!