นครนายก-พาณิชย์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัด

นครนายก-พาณิชย์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัด

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๑ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดนครนายก“@Nakhonnayok” ภายใต้โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร” โดยมีนางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ พาณิชย์จังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก ภายใต้แบรน “@นครนายก” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายกมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ“นครนายก” สื่อมวลชน หน่วยงานภาคราชการ เอกชน และผู้เข้าร่วมชมงานฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้เกษตรกร ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ จังหวัดนครนายก จำนวน 302 ราย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดย จำแนกตามประเภทสินค้าและหรือบริการที่กำหนด ได้แก่ สินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่ม บริการที่พักและโรงแรม สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

          พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ “@นครนายก” รวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพ @นครนายก โดยในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบเครื่องหมายรับรอง คุณภาพสินค้าและบริการ “@นครนายก” จำนวน 83 ราย และร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการ จำนวนกว่า 50 ร้าน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!