ร้อยเอ็ด-จัดอบรมค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (31 ส.ค.66) ที่ห้องอบรมกองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมี นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี
          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 50 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 14 คืน 15 วัน เพื่อดำเนินกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ให้สามารถพัฒนาความคิด พฤติกรรมการควบคุมและจัดการอารมณ์ อาชีพและการศึกษาและ ทักษะการดำรงชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภายภาคหน้าอีกต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!