ชลบุรี-มุกดาหาร บุกจัดงาน “MUKDAHAN BRAND และสินค้าเด่นมุกดาหาร”

ชลบุรี-มุกดาหาร บุกจัดงาน “MUKDAHAN BRAND และสินค้าเด่นมุกดาหาร”

ภาพ/ข่าว:นิราช / พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน “MUKDAHAN BRAND และสินค้าเด่นมุกดาหาร” โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร , นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายไพบูรณ์ เสริมศาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากที่มาร่วมจัดงานและร่วในพิธีเปิด
          โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนงานพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ Mukdahan Brand ในต่างจังหวัด เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนา ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สินค้าตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ Mukdahan Brand และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ไปสู่ระบบธุรกิจสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าอีกด้วย
          นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหาร Mukdahan Brand เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร รวม 30 บู้ท โดยได้นำสินค้าหลากหลาย อาทิ เนื้อโคขุนหนองสูง ,ข้าวฮางงอก ,ชาผักหวาน ,ผ้าหมักโคลนหนองสูง ,ตะกร้าสานพลาสติก, ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ, เครื่องประดับ และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหารอีกมากมายมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!