นครนายก-วัดอุดมานี พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

นครนายก-วัดอุดมานี พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

นครนายก-วัดอุดมานี พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก โดยมีพระธรรมกถึกแสดงธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เทศน์คาถาพัน การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 13 กัณฑ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง จังหวัดนครนายก จึงได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นต้น

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!